Pharos Nederland op LinkedIn

Pharos Nederland is ook op LinkedIn te vinden.

Als een discussieplatform voor ouders (leden). Bijvoorbeeld over naschoolse opvang voor hoogbegaafde kinderen. Of hoe leer je een topdown-denker talen aan.

  • Home

Welkom op de website van Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Bereikbaarheid Pharos

Het Landelijk Secretariaat van Pharos kan u het beste van dienst zijn, wanneer u een email stuurt naar: secretariaat@pharosnl.nu. Wij proberen uw bericht dan zo snel mogelijk te beantwoorden, en kan er eventueel een belafspraak met u gemaakt worden.

U kunt ons ook bereiken via onze postbus:
Oudervereniging Pharos
Postbus 1340
8001 BH Zwolle

Wilt u een gesprek van hart tot hart met onze ervaringsdeskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid en wat dit betekent in de praktijk, belt u dan met onze Pharos-telefoon: 085-4012238


Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9:00-11:30u, en op dinsdag van 19:00-21:00u (uitgezonderd op feestdagen).

NB. Het Landelijk Secretariaat is niet op dit telefoonnummer bereikbaar, maar wel via email of via onze postbus.

Wij danken u voor uw interesse in onze vereniging.

Met hartelijke groet,
Pharos